Hekim bilgileri

FMF Almanya sertifikasyon süreci

FMF-Deutschland
Genel bilgiler
Lisans
Sertifikalı laboratuarlar
Yıllık denetlemeler
Uygulama önerileri
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
  Jinekologlar için FMF Almanya sertifikasyon süreci
FMF Almanya kurumunun en önemli hedeflerinden biri, ilk üç aylık dönem taraması, tüm katılımcıların sürekli ileri eğitimiyle ve kalite kontrolüyle birlikte, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de standard ve sertifikalı bir yöntem olarak sunmaktır.

İlk üç ayk dönem taraması, kromozom anomalileri ve başka çeşit cenin bozuklukları için bir risk analizidir. Doğru sonografik ve biyokimyasal uygulamada yüksek bir tanı olasılığı sergiler.
  Ön şartlar
  FMF tarafından tanınan, 11.-14. gebelik haftaları ultrason muayenesinin teorik kursuna katılım ve çoktan seçmeli sınavda başarılı olunması.
  Adayın, ense kalınlığı ölçümünü yapabildiğini gösteren 3 ultrason resminin sunulması.
  Ense kalınlığı ölçümünün veya erken tarama hatalı gelişme diyagnostiğinin pratik sınavı.
  İlgili sertifika, FMF Almanya tarafından verilir
Kalite standardını gelecekte de yüksek tutabilmek için, sertifikalı her jinekolog AUDIT (denetleme) adı verilen bir kaliteyi sağlama programına katılmakla yükümlüdür. Bu kaliteyi sağlama programı, belirli ölçüm değerlerinin ve istenildiği zaman ultrason resimlerinin 12 aylık aralıklarla FMF Almanya’ya gönderimini öngörmektedir. Ölçüm değerlerinin ve/veya 3 ultrason resmin kontrolü iyi bir kalite göstermezse yeniden lisans almak için tekrar eğitim önlemleri gerekmektedir.