Eğitim merkezleri hakkında bilgiler

Kurslar

FMF-Deutschland
Ön şartlar
Kurslar
Sınavlar
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
FMF Almanya, ilk üç aylık dönem taraması (11-14. gebelik haftası) için katılımın gerekli olduğu teorik kurslar düzenliyor.
Bir ultrason ileri eğitimi, eğer FMF Almanya’nın tanınmış bir eğitim merkezinde alındığı taktirde teorik kurs olarak kabul görebilir. Alternatif olarak, eğer FMF Almanya’nın görevdeki başkanlarıyla konuşulduğu ve yeterli sayıda katılımcı bulunduğu taktirde FMF Almanya bir kursa yetki verilebilir.
Doğum öncesi teşhis ve doğum yardımı konularında çalışan tüm hekimler, 11-14. gebelik haftalarının ultrason muayenesi için olan teorik kurslardan birine katılmaya davetlidir. Asgari kurs süresi 6 saati aşmamalı, ücret mümkün olduğunca düşük olmalı ve kurs ücretine kitabın ücreti dahil olmalıdır.
Kursta görülmesi gereken konular şunlardır: Tarama muayenelerinin prensipleri, kromozom bozuklukların arka plan riskleri, risk hesaplaması, invaziv diyagnostik, ense kalınlığı ölçümü için ölçüm kuralları, 1. trimenonda hatalı gelişme ve çok çocuk teşhisi, biyokimyasal parametreler serbest ß-hCG ve PAPP-A belirlenmesi. Ağırlıklı konular değiştirebilir ve günün şartlarına uygun hale getirilebilir.
Kurs sırasında ense kalınlığı ölçümü ve risk hesaplamasının sunuşu yapılmalıdır. Pratik sınavlar sunulabilir ama sunulması gerekmemektedir.
  Tarama muayenelerinin prensipleri:
Veri dağılımı, normal, anormal, cut-off, yanlış-pozitif oranı, yanlış-negatif oranı, olasılık oranı (anormal/normal), olasılık oranlarıyla çarpmak suretiyle risk modifikasyonu prensipleri
  Annenin yaşına bağlı olarak tarama:
Anne yaşının dağılımı (artan yaş ile artan risk)
Trizomi 21, 18 ve 13 için arka olan riskleri
Cinsiyet kromozom bozuklukları, Turner sendromu, Triploit
Arka plan riski ve gebelik haftası (artan hafta ile riskin azalması)
Önceki Trizomi 21, 18 ve 13’te risk (arka plan +%0,75)
Önceki cinsiyet kromozom bozukluğunda risk, Turner sendromu,
triploit (arka plan +%0)
  Ense kalınlığı ölçümü için ölçüm kuralları:
11+0 ila 13+6 gebelik haftaları
45-84 mm tepe-kıç uzunluğu
Orta sagital kesit, ense paralel
Resim büyütülmesi (cenin, resmin en az %75 kadarını doldurmalıdır,
azami kesit 0.1 mm)
Nötr pozisyon (kıvrılmış, uzatılmış, göbek kordonu)
İki çizgi arasındaki azami mesafe, dik açı olarak (90°)
Çizgilerde ölçüm işaretleri, mümkün olduğunca kalınlığa yakın
  Yüzdelik kısım eğrileri:
Tepe kıç uzunluğu
Ense kalınlığı
  Ense kalınlığı çalışmaları:
Snijders çalışması (n = 100 311, T21 = 326)
(T21 NT ≥ 95. yüzdelik kısım %72, normal %5, T21 riski ≥ 1:300 %82, normal %8.3)
Zoppi çalışması (n = 12 499, T21 = 64)
(T21 NT ≥ 95. yüzdelik kısım %80, normal %5)
Alman dilindeki çalışma (n = 23 805, T21 = 210)
(T21 NT ≥ 95. yüzdelik kısım %83, normal %8, T21 riski ≥ 1:300 %87.6, normal %13)
Meta analiz (n = 86 012, DR = %79, FPR = %3)
  İlk üç aylık dönem serum biyokimyası: hangi kromozom bozukluğunda hangi durum söz konusu:
Serbest ß-hCG: Trizomi 21’de daha yüksek
PAPP-A: Trizomi 21’de daha düşük
Trizomlar 18 ve 13, Turner sendromu, triploit (her iki şekli)
OSCAR’ın (one stop clinic for assessment of risks) prensipleri
Hastaya yapılan açıklama: Hassasiyet %85-90, %5 yanlış pozitif
Ense kalınlığı ölçümü, serum analizi
Sonucun açıklanması: bulguların açıklanmasının sunuşu (FMF yazılımı)
Kararın verilmesi
Gerekirse invasiv testi
Quality Assessment’in entegre parçası olarak takip
  Ductus venosus:
Matias çalışması: reverse flow normal %3.1 (13/423),
kromozom anomalisi: 57/63 (%91)
  Burun kemiği:
Cicero çalışması: NB (-): T21 %73 (43/59, LR 146), normal %0.5 (3/603,LR 0.27)
  İnvaziv olmayan diyagnostik kombinasyonları için istatistiksel modeller:
Yaş, ense kalınlığı, NB, biyokimya, Ductus venosus
Ense kalınlığı ve ardından ikinci üç aylık dönem serum biyokimyası
Ense kalınlığı ve ardından ikinci üç aylık dönem ultrasonu
  İnvaziv diyagnostik: Endikasyonlar, zamanı, düşük oranları, 'leakage', teknik, mozaik (CPM)
Ceninden doku alınması (11+0 gebelik haftasından itibaren): doğrudan preparasyon, uzun süreli kültür
Amniyosentez (16+0 gebelik haftasından itibaren): FISH
Erken amniyosentez (14+0 gebelik haftasından itibaren)
Kordosentez (20+0 gebelik haftasından itibaren): Rh uyuşmazlığı, alloimmun-trombositopeni, Parvovirüs B19
Çalışmalar: Nicolaides, Sundberg, Tabor, Canadian
  İlk trimenonda yanlış gelişmeler:
Yüksek ense kalınlığı ve normal karyotip
Genetik sendromlar: Souka çalışmaları
İskelet anomalileri: Hücre dışı matrix (gen tablosu)
Kalp hastası: Hyett çalışmaları
ZNS anomalileri: Akrani/eksensefali/anensefali, ensefaloseli, Meckel-Gruber sendromu , hidrosefali / hidranensefali, Dandy Walker malformasyonu, holoprosensefali, iniensefali, Spina bifida
Göbek duvarı hataları: Omfaloseli, Gastroşizis
Urojenital yanlış gelişmeleri: Böbrek agenezisi (iki taraflı), çok kistli böbrekler, çeşitli kistli hatalı gelişmiş böbrekler, böbrek tıkanması, Megacystis
İskelet anomalileri: Kaudal gerileme sendromu
  Çoklu gebelikler:
Sigosit, koryonisit, amniyosit
Düşükler, erken doğumluluk, perinatal ölümlük, IUGR
TTTS: Diyagnostik kriterler, konservatif/operatif tedavi
Ölüm / ceninin yapı bozuklukları ve yönetim
Kromozom bozuklukları: İnvaziv diaygnostik yönteminin seçimi (AC versus CVS)
Yüksek sayıda çocuk ve embriyo azalması
Kurs içeriği, KH Nicolaides, NJ Sebire, RJS Snijders, Parthenon’un yazdığı "Die Ultraschalluntersuchung von 11 – 14 Schwangerschaftswochen: Diagnostik fetaler Fehlbildungen – 11. – 14. hafta gebelikte ultrason muayeneleri: diyagnostik fetal hatalı gelişimler” adlı kitapta işleniyor (Çeviri: CS von Kaisenberg, KTM Schneider).