Eğitim merkezleri hakkında bilgiler

Sınavlar

FMF-Deutschland
Ön şartlar
Kurslar
Sınavlar
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
  Teorik sınav
Kursun teorik kısmı çoklu seçmeli bir sınav ile sona erer. Hedef kursa katılanların kurs içeriğini anlayıp anlamadıklarını tespit etmektir. Soruların %70 oranına doğru cevap verenler sınavı başarıyla tamamlamış sayılırlar. Katılımcı, teorik sınavı verdiği taktirde kendisine bir belge verilir.
  Pratik sınav
Pratik sınav iki kısımdan oluşur: a. Doğru ense kalınlığı ölçümünün yapıldığı 3 kaliteli ultrason resminin verilmesi ve b. Ense kalınlığı ölçümünün pratik bir sunuşu. Sınavın amacı, ense kalınlığının FMF kurallarına göre ölçüldüğünü garanti etmektir.
A. Ense kalınlığı ölçümlü beş ultrason resminin verilmesi ve değerlendirilmesi
Pratik sunuş kısmından önce yetkili kurs yöneticisine/kontrolcüsüne, 3 farklı ceninde çekilen doğru ense kalınlığı ölçümlü 3 ultrason resmi verilmelidir.
Aday, ibraz edeceği 3 ölçümü de kendisinin yaptığına ve belgelendirdiğine dair yazılı bir onay göstermelidir.
  Resim şartları:

Resim, ceninin iyi bir orta sagital kesitini göstermelidir
Cenin yeterince büyütülmüş olmalıdır (resmin en az %75 oranı)
Ceninin cilt yüzeyi cenin zarından ayrı olarak gösterilmelidir
Kafa duruşu belirsiz olmalıdır
Ölçüm işaretleri en büyük kalınlıkta doğru olarak yer almalıdır
  Resmin değerlendirilmesi:

 Kesit düzlemi (dönmüş: 0; hafif dönmüş: 1, orta sagital: 2)
 Resmin büyütülmesi (yetersiz: 0; hemen hemen doğru: 1, >%75 veya ayrıntı: 2)
 Amniyon (gösterilmemiş: 0; gösterilmiş: 1, cilt ve amniyon: 2)
 Kafa duruşu (çok bükük, uzanmış: 0; hemen hemen doğru: 1, belirsiz: 2)
 Ölçüm işaretinin konumu (hatalı: 0; hemen hemen doğru: 1, doğru: 2)
Puan sistemi::
(I)

(II)

(III)
Pekiyi

İyi

Yetersiz
(9 - 10)

(7 - 8)

(0 - 6)
Yeni resimlerin verilmesi:
Bir veya birçok resimde 7 puandan az elde edilirse yeni resimlerin verilmesi gerekir. Ancak 5 resmin de başarılı olmasıyla aday ense ölçümünün pratik sunuşuna alınabilir.
B. NT (ense kalınlığı) ölçümünün pratik sunuşu
  Resim şartları:

Aday en az bir örnekte, doğru bir ense kalınlığı (Transparan) ayarı ve ölçümü yapabildiğini göstermelidir. Bunun için şartları yerine getiren ve puanlamaya göre değerlendirilecek olan bir resim verilmelidir.

Pratik sunuş kısmında 10 üzerinden 7 puan alınırsa bu kısım başarıyla tamamlanmış sayılır.
Ayrıca aday, pratik olarak FMF yazılımının ekranıyla sonuçları hastaya açıklayabileceğini göstermelidir. Öyle ki, hasta risk sayısının onun için ne anlama geldiğini anlasın ve arka plan riskinin ense kalınlığından sonra ve gerekirse biyokimyadan sonra nasıl değiştiğini görebilsin.
Ayrıca aday, alınabilecek diğer önlemleri de gösterebilmelidir. Bunlar kendisi veya uygun bir merkez ile işbirliği içersinde sunulabilmelidir.