FMF Almanya

Fetal Medicine Foundation Almanya Derneği’ne
Hoş Geldiniz!

FMF-Deutschland
Hedefler ve görevler
Çeşitli bilgiler
Basından seçmeler
İletişim
Site hakkında
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
FMF Almanya, özel eğitimli kadın hekimleri (prenatal diyagnostiker), insan genetikçileri ve laboratuar hekimleri tarafından oluşan kamu yararına çalışan bir dernektir. Dernek, ilgilenen tüm gebelere henüz gebeliğin ilk üç ayında bilinen annelik tedbirlerinden yola çıkarak ve en yüksek kalite taleplerini karşılayan standartlaştırılmış doğum öncesi teşhis koymayı hedeflemektedir.
Prof. Dr. E. Merz
Prof. Dr. E. Merz
Bu invaziv (müdahil) olmayan erken görüntüleme hedefli cenin ultrason muayenesi, 11-14. gebelik haftasında “ense kalınlığının” ölçümünden ve serbest ß-HCG ile PAPP-A’nın belirlenmesi için anneden kan alımından oluşmaktadır. Daha sonra özel bir bilgisayar programı ile kromozom anomali konusunda kişisel risk hesaplanır. Olası kromozom bozukluğun belirlenmesinin yanı sıra olası başka bir fetal bozuklukların belirlenmesi da gerçekleşir.
FMF Almanya tarafından talep edilen yüksek muayene kalitesine, yalnızca kabul edilen bir FMF eğitim merkezinde pratik ve teorik sınavda başarılı olmuş ve 12 aylık aralıklarda düzenli olarak kalite kontrollerine katılan kadın hekimlerinin kabul edilmesi ile ulaşılmaktadır. Aynı husus FMF Almanya tarafından sertifikalanmış laboratuar için de geçerlidir. İlgili bu laboratuarlar, yalnızca FMF tarafından kabul edilen ölçme yöntemlerini kullanmakla ve uluslararası deneylere iştirak etmekle yükümlüdür.
Doğum öncesi diyagnostik ile meşgul her kadın hekimi, FMF Almanya Derneğinin kalite konseptine iştirak etmek için davetlidir.
Prof. Dr. E. Merz
FMF Almanya Derneği 1. Başkanı