Hastalar için bilgi

Bilmeniz gerekenler

FMF-Deutschland
Bilmeniz gerekenler
Sertifikalı jinekologlar
Deutsch
Türkçe
English
Pyccкий
Français
  Gebeliğin ilk üç ayındaki kromozom değişiklikleri
Bu bilgi dosyasıyla anne adayı olarak size ilk aylık dönem taramasının imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Çünkü her gebe kadın, dünyaya bedensel veya ruhsal açıdan sakat bir çocuk getirme riskini taşır. Birçok durumda sakatlık kromozomlardaki bozukluklardan meydana gelir. En sık rastlanan ve tanınan bozukluk Down sendromudur (mongolizm). Annenin yaşıyla birlikte bu risk artar.
Erken bir ultrason muayeneyle gebeliğin 11. ila 14. haftalarında anne kanının bir biyokimyasal tahliliyle birlikte belirli kromozom bozukluklarının meydana gelme riski kişisel olarak hesaplanabilir. Bunun için aşağıda belirtilen muayenelerin yapılması gerekmektedir.
  Ense kalınlığı (nuchual translucency)
Ense kalınlığı ceninin ensesinde yapılan bir ultrason ölçüm değeridir. Düşük bir ense kalınlığı normal olarak kabul edilmektedir. Ama değerin artmasıyla, cenindeki hastalık riski de artar. Muayenede yüksek çözünürlüklü bir ultrason aleti ve muayene eden kişinin deneyimi şarttır.
Muayenede ceninin boyu ve kalp ritmi de ölçülür ve hatalı gelişmeler olup olmadığına bakılır.
Aynı zamanda annenin kanındaki iki gebelik hormonu da (serbest ß-hCG ve PAPP-A) analiz edilir. İstatistiksel olarak hesaplanan bir normal yoğunluğa göre yapılan yoğunluk karşılaştırması, kromozom değişimine işaret olabilir. Bu biyokimyasal sonuçlardan ve ultrason verilerinden yola çıkarak annenin yaş riskini de göz önünde bulundurarak toplam risk hesaplanır.
En kesin sonuç, ultrason verilerinin biyokimyasal ölçümlerle kombinasyonundan elde edilebilir!
  Testin sonucu ne anlama gelir?
Test, istatistiksel olarak risk gruplarını belirler. Araştırılan gebeliklerin %5 oranında sonuç sıra dışı olabilir. Test aracılığıyla son teşhis konulamaz ama örneğin tüm trizomi 21 gebeliklerinin %90 kadarı bunun vasıtasıyla risk grubu olarak belirlenebilir. Sıra dışı bir test sonucu kromozom değişikliği olan bir gebeliğin değil kişinin risk grubuna ait olduğunu belirtisidir. Öte yandan normal bir test sonucu doğacak çocukta kromozom değişikliği olmayacağının garantisi değildir. Çünkü kesin sonuca sadece yapılacak olan doğrudan kromozom muayenesiyle varılabilir!
  Yüksek riskte ne yapılmalıdır?
Belirlenen risk yüksekse, jinekologunuzla konuşarak nasıl devam edileceğini belirlemek için bir genetik danışmanlığa gitmeniz gerekir.
Ayrıntılı bir genetik danışmanlığın ardından, gerekirse kesin bir sonucun alınacağı doğum öncesi bir teşhis gerçekleştirilebilir. Bekleme süresini kısaltmak için, birçok durumda doğum öncesi hızlı test yapılabilir ve bunun sonucu 1-2 gün içersinde alınabilir.
Çoğu durumda muayenenin sonucu normaldir. Normalden daha büyük bir ense transpareni ve emaresiz normal kromozom neticesi halinde, örneğin kalp hatalarını ve kromozomsal olmayan değişikliklerin olup olmadığını teşhis edebilmek amacıyla, 20. hamilelik haftası dolayında yeniden bir ultrason muayenesinin yapılması uygundur.